Læs mere:

Vil du vide mere om KG, så læs mere under nedenstående links:

Studieretninger

Begynder du på KG sommeren 2014 og 2015, kan du vælge mellem følgende fem studieretninger

Klik på studieretningerne og se hvilke døre det åbner.

1) Matematik – Fysik
2) Matematik – Samfundsfag
3) Musik – Engelsk
4) Engelsk – Samfundsfag
5) Engelsk – Spansk

Du skal være opmærksom på, at selv om en studieretning udbydes, er det ikke sikkert at den bliver oprettet. Det er nu ikke specielt for KG.
I alt afslutter du som minimum 4 A-, 3 B- og 7 C-fag.

Uanset studieretning skal du have følgende obligatoriske fag:

Dansk A, Historie A, Religion C, Engelsk B, Idræt C, Oldtidskundskab C, 2. sprog (Tysk B/spansk A) Matematik C, Fysik C, Samfundsfag C,Biologi C, Mediefag eller musik C

Desuden har du som elev på KG alle tre år faget kristendom én time om ugen

Beskrivelse af studieretninger

Matematik A – Fysik B.
Her vil du få en bred indføring i naturvidenskabelig tankegang og metode, og både eksperimenter og teori vil en væsentlig del af undervisningen. Du har mulighed for at koble med kemi.
Matematik A – Samfundsfag BDen matematiske systematik kombineres her med mulighed for at beskæftige dig med forskellige aspekter af samfundet, hvor økonomiske, sociale og tekniske vinkler kan komme i spil.Engelsk A – Spansk ADu har her fokus på sprog i dets forskellige afskygninger: Som kommunikationsmiddel, som grammatisk system, som kulturbærer og som litteraturformidler.Engelsk A – Samfundsfag B

Engelsk sprog, grammatik og kultur kobles her med forskellige aspekter af samfundet, og giver dig mulighed for at beskæftige dig med økonomiske, sociale og politiske vinkler på stoffet.

MusikA – Engelsk A

Du arbejder med musikkens betydning som udtryk for tendenser i samfundet med særligt fokus på den engelsksprogede musik. Du bruger tid på musikken både teoretisk og praktisk med analyse af musik, musikteori og sang/spil alene og i gruppe.

Det siger eleverne:

Jeg skal bruge det meste af eftermiddagen på at lave lektier og derefter ud og lege med alle de skøre og dejlige mennesker her på KG ♥

Benedikte